Tháng 12/2022 tổ chức hội thảo tham vấn Quy hoạch chung TP.Hội An

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất tổ chức hội thảo tham vấn Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 vào trung tuần tháng 12/2022.

Theo kế hoạch tổ chức hội thảo của UBND TP.Hội An, hội thảo nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của nhà quản lý, chuyên gia trên các lĩnh vực cho TP.Hội An làm cơ sở tổng hợp, hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phân tích, đánh giá, làm rõ vai trò của Hội An trong lịch sử và hiện nay; thực trạng quy hoạch; tiềm năng, thế mạnh và những vấn đề cần quan tâm đến việc lập điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố trong những giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo cũng sẽ góp ý về định hướng bảo tồn và phát triển chung về tổ chức không gian và ở các lĩnh vực cụ thể của Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 3 trụ cột: sinh thái - văn hóa - du lịch.

Tham vấn về mục tiêu xây dựng Hội An trở thành một thành phố thông minh, sáng tạo trên nền tảng kinh tế tri thức; từ đó làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển không gian đô thị gắn với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo nhanh, bền vững...

TAGS