Thăng Bình: Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế trong 6 tháng đạt 5.274 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 7.7, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ VI (khóa XXI).

Quang cảnh Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ VI. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ VI. Ảnh: Q.VIỆT

Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết, tổng kết các nghị quyết về cải cách hành chính, công tác cán bộ và quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và Huyện ủy về định hướng phát triển vùng đông nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Thăng Bình đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Ảnh: Q.VIỆT
Thăng Bình tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Ảnh: Q.VIỆT

Theo báo cáo, tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.274 tỷ đồng (bằng 52,48% so với kế hoạch năm). Trong đó, trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp là 1.085 tỷ đồng (55,36% kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.643 tỷ đồng (54,83% kế hoạch). Huyện đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.546 tỷ đồng (47,28% so với kế hoạch). Huyện thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất; tập trung thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ VI tập trung phân tích các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng qua; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, phá rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương nhưng chưa giải quyết triệt để; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính cho nhân dân ở địa phương còn nhiều tồn tại, vướng mắc, chậm tiến độ. Công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cơ bản; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; một số nhiệm vụ UBND huyện giao cho các ngành, địa phương triển khai chậm và chưa đồng bộ.

Xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Thăng Bình ngày càng đồng bộ hơn. Ảnh: Q.VIỆT
Xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Thăng Bình ngày càng đồng bộ hơn. Ảnh: Q.VIỆT

Hội nghị cũng đã đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tập trung phân tích, thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Thăng Bình đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

TAGS