Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng thêm 248,9ha

DIỄM LỆ |

(QNO) - Hôm nay 24.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký thay Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 128 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Khu công nghiệp Tam Thăng được mở rộng giai đoạn tiếp theo. Ảnh: D.L
Khu công nghiệp Tam Thăng được mở rộng giai đoạn tiếp theo. Ảnh: D.L
Theo Quyết định số 128, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng. Nhà đầu tư KCN Tam Thăng mở rộng là Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai. Nhà đầu tư được phép đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng.

Quy mô dự án KCN Tam Thăng mở rộng là 248,9ha, địa điểm tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình), tổng vốn đầu tư trên 768 tỷ đồng, thời gian là 50 năm kể từ ngày 24.1.2022. 

Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai là chủ đầu tư dự án KCN Tam Thăng mở rộng. Ảnh: D.L
Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai là chủ đầu tư dự án KCN Tam Thăng mở rộng. Ảnh: D.L
Quyết định cũng nêu rõ Bộ Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng theo quy định; đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định; kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; và tổ chức các phần việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai có trách nhiệm thực hiện góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn góp theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo quy định của pháp luật; ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, quyết định, chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên - Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

TAGS