Thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

HÀ QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.

Cụ thể, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; trong đó Sở LĐ-TB&XH khẩn trương đề xuất phương án phân bổ hơn 378,5 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở NN&PTNT khẩn trương đề xuất phương án phân bổ hơn 21,2 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án để đảm bảo thủ tục phân bổ kế hoạch vốn theo đúng thời gian quy định.

Khẩn trương hoàn thành công tác chuyển nguồn, kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 theo quy định, đảm bảo đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023; trường hợp đơn vị, địa phương không giải ngân hết, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ giảm bố trí vốn kế hoạch năm sau.

Tập trung thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền thanh toán, tạm ứng quá hạn, vượt so với giá trị quyết toán được duyệt. Kịp thời đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng của các công trình, dự án...

Được biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 73,4% so với kế hoạch (tính đến hết ngày 31/1/2023 theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh). Kế hoạch vốn năm 2023 còn lại chưa phân bổ còn khá lớn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

TAGS