Tiên Phước: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quý 1 tăng 18,6%

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 8.4, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa XVII) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm.

Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 9, (khóa XVII) nhằm sơ kết 3 tháng đầu năm. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa XVII). Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Tiên Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với nhân dân tăng cường sản xuất kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Vụ đông xuân 2021 - 2022 nhân dân gieo sạ 2.275ha, đạt 95,7% kế hoạch. Hiện tổng đàn gia súc hơn 27 nghìn con, gia cầm 312 ngìn con. Đến nay có 20 sản phẩm OCOP được tỉnh xếp hạng 3 sao và 12 sản phẩm xếp hạng 4 sao.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 159 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 172 tỷ đồng, tăng 15%. Tổng thu ngân sách nhà nước 137 tỷ đồng, tổng chi ngân sách hơn 91 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản hơn 8,5 tỷ đồng.

Tiên Phước có 32 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Tiên Phước có 32 sản phẩm OCOP xếp hạng 4 sao, 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đến nay có 11/14 xã về đích nông thôn mới; 3 xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Lập phấn đấu về đích cuối năm 2022. Huyện tiêm gần 120 nghìn mũi vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Trong quý 1, Huyện ủy kết nạp được 6 đảng viên mới...

TAGS