Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 8.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3405 yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác.

Tập trung quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung và khoáng sản vàng nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản không chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan. Tăng cường kiểm tra, truy quét, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động, hỗ trợ người dân ở nơi khác đến địa bàn để khai thác khoáng sản trái phép trở về quê. Điều tra, thống kê, xem xét cụ thể các hộ gia đình, cá nhân là người địa phương có kinh tế gia đình khó khăn và trong nhiều năm qua sinh sống chủ yếu bằng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để có hướng hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

TAGS