Tổ chức trực thao tác lưu động xử lý nhanh sự cố điện

T.CÔNG - H.PHƯƠNG |

Công ty Điện lực Quảng Nam vừa tổ chức thực hiện thí điểm mô hình tổ thao tác lưu động để xử lý nhanh nhất các sự cố cho khách hàng sử dụng điện tại Điện lực Quế Sơn, theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Mỗi ca trực thao tác lưu động gồm có trưởng ca và 2 nhóm chịu sự điều hành trực tiếp từ Phòng Điều độ công ty. Khi có sự cố lớn, Giám đốc Điện lực Quế Sơn (đơn vị thí điểm) sẽ điều động các nhóm trực dự phòng để bổ sung nhân lực xử lý. Việc bố trí trực thao tác lưu động trong thời gian qua đã giảm thời gian xử lý sự cố cho khách hàng do nhận lệnh trực tiếp từ Phòng Điều độ công ty để thực hiện, đồng thời sẵn sàng đáp ứng về mặt nhân lực dự phòng khi có sự cố lớn về cấp điện.

Được biết, bắt đầu từ ngày 15.6, mô hình trực thao tác lưu động trên được bắt đầu triển khai cho tất cả 13 Điện lực trực thuộc để công tác cấp điện cho khách hàng ngày càng tin cậy hơn.

TAGS