Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 29.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đại diện Mặt trận tỉnh và 5 huyện miền núi đến dự.

Quang cảnh buổi tạo đàm đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo“. Ảnh: N.HƯNG
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: N.HƯNG

Năm 2019, Tiên Phước được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm xây dựng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Mặt trận huyện Tiên Phước chọn xã Tiên Cảnh làm điểm triển khai thực hiện.

Qua triển khai, xã Tiên Cảnh đã xây dựng 8 mô hình vườn mẫu, cụm - tổ dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình hợp tác xã tại 8 khu dân cư. Kết quả có 2/8 mô hình đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới.

Cùng với xã Tiên Cảnh, trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo như chăn nuôi bò 3B tại xã Tiên Sơn, cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, câu lạc bộ nhà sạch - vườn đẹp... Các mô hình kinh tế giúp nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, qua đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, hiệu quả” không chỉ tạo ra cảnh quan sạch đẹp, còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG
Mô hình nhà sạch - vườn đẹp - hiệu quả không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Tiên Phước. Ảnh: N.HƯNG

Mặt trận các cấp trên địa bàn Tiên Phước cũng vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, chương trình OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng. Toàn huyện có 32 sản phẩm tham gia OCOP, trong đó 12 sản phẩm được công nhận 4 sao và 20 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Thành lập được 60 hợp tác xã, trong đó nhiều hợp tác xã bước đầu hoạt động hiệu quả, cho thu nhập cao.

Tại tọa đàm, đại biểu trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong triển khai phong thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; chia sẻ cách làm hay, mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn các huyện miền núi.

TAGS