Tổng giá trị sản xuất của Thăng Bình trong 9 tháng đạt 7.539 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 6.10, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; quán triệt một số nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Trung ương.

Quang cảnh hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 7. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 7. Ảnh: Q.VIỆT

Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế Thăng Bình trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 7.539 tỷ đồng (đạt 75,01% so với kế hoạch năm). Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.608 tỷ đồng (82,04% kế hoạch); sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 14.574 tấn (khai thác hải sản đạt 12.028 tấn, nuôi trồng đạt 2.547 tấn). Trên lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tổng giá trị sản xuất đạt 3.692 tỷ đồng (76,6% kế hoạch).

Thăng Bình đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ chịu tác động mạnh do dịch bệnh Covid-19, tổng giá trị đạt 2.239 tỷ đồng (68,47% so với kế hoạch). Huyện tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, tạo cú hích phát triển thương mại - dịch vụ để vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình nhấn mạnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Việc thực hiện các chế độ trợ cấp đối với các đối tượng chính sách, xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản đổn định; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác cải cách hành chính được tăng cường; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến...

Sản xuất nông nghiệp ở huyện Thăng Bình thu được kết quả khá cao trong thời gian qua. Ảnh: Q.VIỆT
Sản xuất nông nghiệp ở Thăng Bình thu được kết quả khá cao trong thời gian qua. Ảnh: Q.VIỆT

Tại hội nghị, Huyện ủy Thăng Bình đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát các nội dung theo chương trình công tác, các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đã đề ra để tập trung chỉ đạo thực hiện. 

Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, toàn huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để phục hồi phát triển kinh tế, sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Khẩn trương rà soát, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 02 của Huyện ủy.

TAGS