Trồng thử nghiệm cây cao lương ở Quế Sơn

V.SỰ - Q.VIỆT |

Chiều 6.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên minh HTX tỉnh và đề xuất nghiên cứu, đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng vùng trồng cây cao lương sản xuất điện sinh khối và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch cây cao lương” của Công ty CP Tập đoàn Tín Thành.

Ông Võ Bảy - Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 384 HTX đang hoạt động. Trong 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX Quảng Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Cụ thể, thành lập 100 tổ hợp tác, 20 HTX; phối hợp với các địa phương trên địa bàn xây dựng ít nhất 10 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa... Về Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam; bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX Quảng Nam; ban hành nghị quyết giao ủy quyền cho Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng vùng trồng cây cao lương sản xuất điện sinh khối và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch cây cao lương” của Công ty CP Tập đoàn Tín Thành. Theo đó, đề nghị Công ty CP Tập đoàn Tín Thành phối hợp với các sở, ngành, xã Quế Mỹ (Quế Sơn) trồng thử nghiệm, đánh giá kết quả bước đầu để có các giải pháp tiếp theo.

TAGS