Từ ngày 1.7.2022, thống nhất sử dụng hóa đơn điện tử trên cả nước

T.D |

Sau thành công của việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ), sáng 21.4, Bộ Tài chính công bố (giai đoạn 2) hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại 63 điểm cầu cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo Tổng cục Thuế, việc sử dụng hóa đơn điện tử của toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp của các tỉnh, thành giai đoạn 1 vận hành thông suốt đã trở thành nền tảng, tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính bao phủ toàn diện của hóa đơn điện tử kể từ ngày 1.7.2022.

Bộ Tài chính khẳng định hệ thống hóa đơn điện tử sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đây là chủ trương lớn của Việt Nam trong việc hiện đại hóa, số hóa từng bước công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần cùng cả nước triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Quảng Nam nằm trong 57 tỉnh, thành triển khai giai đoạn 2 sử dụng hóa đơn điện tử với 11.436 người nộp thuế phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (9.324 người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn và 2.112 người nộp thuế chưa sử dụng hóa đơn), kể từ ngày 1.7.2022.

TAGS