Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nước mắm truyền thống tại HTX Hai Hiền

CHÂU NỮ |

(QNO) - Dự án “Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại Hợp tác xã (HTX) Hai Hiền” (xã Bình Dương, Thăng Bình) dự kiến sản xuất 30 nghìn lít nước mắm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành.

Sản phẩm nước mắm truyền thống của Hợp tác xã Hai Hiền trưng bày tại hội chợ trong tỉnh. Ảnh: N.T.H.
Sản phẩm nước mắm truyền thống của HTX Hai Hiền trưng bày tại hội chợ trong tỉnh. Ảnh: N.T.H

Hôm nay 8.9, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại HTX Hai Hiền”.

Dự án thực hiện trong năm 2021, do HTX Hai Hiền chủ trì dưới sự hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.

Sản phẩm dự kiến của dự án là 5 cán bộ kỹ thuật của HTX được đào tạo, tập huấn, nắm vững quy trình công nghệ chế biến nước mắm ứng dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng khác kết hợp náo đảo tự động; quy trình vận hành hệ thống thu năng lượng mặt trời và nguồn năng lượng khác kết hợp náo đảo tự động cho sản xuất nước mắm.

Cùng với đó, 50 lượt người dân xã Bình Dương và các xã khác trên địa bàn huyện Thăng Bình được tập huấn, nắm vững quy trình công nghệ chế biến nước mắm nêu trên.

Mô hình sản xuất nước mắm có công suất 15 nghìn lít/năm, theo đó sẽ có 30 nghìn lít nước mắm được sản xuất từ mô hình, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành.

Được biết, dự án nêu trên thuộc danh mục nhiệm vụ được hỗ trợ theo cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 02 ngày 12.7.2019 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025.

TAGS