Xác định điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

T.D |

(QNO) - Chiều 5.10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh đã làm việc với 3 ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành để đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, quyết toán dự án đầu tư công hoàn thành 9 tháng đầu năm 2022.

Số liệu công bố vốn đầu tư của 3 ban quản lý này đã chiếm đến 45%/tổng vốn đầu tư công toàn Quảng Nam năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến 30.9.2022 chỉ khoảng 47,5%.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc họp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc họp

Cụ thể, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông có tổng giá trị thực hiện khoảng 1.060 tỷ đồng, giải ngân khoảng 601,343/1.621,585 tỷ đồng, đạt 37%. Ban này đã hoàn thành quyết toán A – B, chuẩn bị trình quyết toán 3 dự án, đã trình thẩm tra quyết toán 2 dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 1 dự án.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giải ngân 178,78/318,064 tỷ đồng, đạt 56,2%. Có dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, trình phê duyệt quyết toán hoàn thành 1 dự án và đang lập hồ sơ quyết toán hoàn thành 1 dự án. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã giải ngân 226,204/457,116 tỷ đồng, đạt 49,49%. Có 7 dự án đã phê duyệt quyết toán, 3 dự án đã thẩm tra quyết toán, 2 dự án đang thẩm tra quyết toán và 7 dự án đang lập hồ sơ trình thẩm tra quyết toán.

Nguyên nhân giải ngân chậm được 3 ban quản lý nêu gồm thủ tục đầu tư kéo dài, các dự án đang lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị khởi công, bố trí vốn chưa kịp thời, vướng giải phóng mặt bằng... Các dự án ODA song phương, hồ sơ, thủ tục trong quá trình thi công, giải ngân vốn đầu tư rất phức tạp, mất nhiều thời gian để giải quyết nên gặp nhiều khó khăn, trở ngại cho việc triển khai và giải ngân các dự án đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, cuộc họp này nhằm xác định các điểm nghẽn, trách nhiệm giữa các sở, ban, ngành, các ban quản lý, để tìm kiếm phương thức tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch. Tất cả vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các ban quản lý chuyên ngành sẽ được tổng hợp phân tích, trình HĐND xem xét, giải quyết.

Được biết, sáng mai (6.10), Thường trực HĐND sẽ có buổi làm việc với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp để định hướng cho tiến trình giải ngân, quản lý vốn đầu tư công năm 2022 và các năm sau.

TAGS