Xây dựng hệ thống thoát nước ở Điện Bàn

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II) với tổng kinh phí gần 86 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 100% chi phí xây dựng và 70% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; ngân sách thị xã Điện Bàn chiếm 30% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Công trình thực hiện từ nay đến năm 2023, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án; UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ xây dựng mới 6 tuyến cống gom thoát nước mưa, nước mặt với tổng chiều dài hơn 4,2km; cải tạo độ dốc mương dọc cống bên phải tuyến ĐT603B với tổng chiều dài khoảng 1,8km; cải tạo độ dốc đáy cống của 17 cống ngang tuyến ĐT603B. Khi hoàn thành, công trình sẽ thu gom xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn nước thải để thoát ra sông Cổ Cò, giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực dọc tuyến ĐT603B và các khu vực dân cư; khắc phục tình trạng nước thải thoát ra biển.

TAGS