Xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai, môi trường

H.PHÚC |

Chiều 2.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ đầu năm đến nay; nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Theo Sở TN-MT, 6 tháng đầu năm đơn vị cấp 240 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho các tổ chức; 7.584 bìa đỏ cho hộ gia đình, cá nhân. Thẩm định tham mưu UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cư, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của 65 dự án.

Về lĩnh vực môi trường, hiện có 2 dự án xử lý chất thải rắn đang triển khai gồm dự án xử lý chất thải rắn ở phía bắc Quảng Nam, thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc), dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm nay.

Về dự án xử lý chất thải rắn ở nam Quảng Nam, tại xã Tam Nghĩa (Núi Thành), Sở TN-MT đang chủ trì lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, hiện tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư công với dự án này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, Sở TN-MT cần xử lý dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, rà soát lại tất cả dự án chậm tiến độ, gia hạn nhiều lần. Về lĩnh vục môi trường, tiếp tục quan tâm đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động cát sỏi lòng sông...

TAGS