Kỷ luật 4 tổ chức đảng và 132 đảng viên

N.Đ 26/05/2023 07:35

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 189 tổ chức đảng và 423 đảng viên (có 242 cấp ủy viên). Trong đó, Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên; các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng.

Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 27 tổ chức đảng, 74 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 34 cấp ủy viên các cấp. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng, 16 đảng viên.

Kết luận kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, 82 đảng viên vi phạm (79 khiển trách, 3 cảnh cáo). Nội dung vi phạm về quy chế làm việc; quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

UBKT các cấp kỷ luật 3 tổ chức đảng, với các hình thức khiển trách 2, cảnh cáo 1; 50 đảng viên (15 khiển trách, 12 cảnh cáo, 23 khai trừ). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, kỷ luật 7 đảng viên.

Với nội dung vi phạm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai; những điều đảng viên không được làm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ luật 4 tổ chức đảng và 132 đảng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO