Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành tổ chức nhà nước

VĂN VIỆT 29/08/2015 15:47

(QNO) - Sở Nội vụ vừa tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28.8.1945 – 28.8.2015).

Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, làm nên Cách mạng Tháng Tám. Trong những ngày cách mạng sôi sục ấy, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên... Từ đó, ngày 28.8 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành.

Ngày nay ngành Nội vụ cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng ngày càng tinh gọn, hợp lý. Ngành Nội vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước để xây dựng nền hành chính của tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

VĂN VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành tổ chức nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO