6 tháng đầu năm 2022, Quảng Nam thu gần 99 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

H.QUÂN |

(QNO) - Chiều 28.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam chủ trì cuộc họp sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Q
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Q

Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích chi trả DVMTR theo kế hoạch năm 2022 là gần 282.730ha. Trong đó, hơn 63.506ha giao khoán bảo vệ rừng cho 5 nhóm hộ và 115 cộng đồng; hơn 219.223ha diện tích tự bảo vệ với 954 hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách tại các chủ rừng (kế hoạch là 1.141 người).

Qua công tác tuần tra, bảo vệ trong lâm phận thực hiện chính sách chi trả DVMTR, các chủ rừng phát hiện 18 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, phá hủy 141 lán trại, tháo dỡ 7.943 bẫy bắt động vật rừng, đẩy đuổi 65 đối tượng; tạm giữ, tịch thu 5,2m3 gỗ tròn, gần 1m3 gỗ xẻ và nhiều tang vật, phương tiện khác.

Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Nam cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: H.Q
Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Nam cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: H.Q

Đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam đã tiến hành thu ủy thác DVMTR gần 99 tỷ đồng, trong khi kế hoạch của năm 2022 là 133,5 tỷ đồng và đã tạm ứng cho các chủ rừng 2 lần kinh phí DVMTR với số tiền hơn 79, 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam và các chủ rừng phản ánh những khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.Q

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao các chủ rừng, địa phương thực hiện khá chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, nhất là phòng chống cháy rừng. Đồng thời đề nghị Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến các chủ rừng, kết hợp tham khảo các địa phương khác để kịp thời kiến nghị, điều chỉnh Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp tình hình thực tế; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý, bảo vệ rừng và đưa lên phần mềm Smart Quảng Nam để người dân theo dõi, nắm bắt.

Sở Tài chính có quy định cụ thể về công tác thanh, quyết toán để các địa phương bám sát thực hiện, đồng thời chấn chỉnh các địa phương không hợp tác. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cùng các ban, ngành liên quan nghiên cứu tạo sinh kế cho cộng đồng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

TAGS

Quảng Nam có 80 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng

H.QUÂN |

(QNO) - Chiều 26.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp thường kỳ của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

[VIDEO] - Quảng Nam xuất khẩu tín chỉ các-bon rừng

HỒ QUÂN |

(QNO) - Quảng Nam là địa phương đầu tiên được Chính phủ đồng ý cho phép lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng trong vòng 5 năm (2021 - 2025). Với 628.000 ha rừng tự nhiên, ước tính mỗi năm Quảng Nam có thể thu về khoảng 5 triệu USD từ việc bán tín chỉ các-bon rừng, góp phần giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả hơn.