Bắc Trà My phấn đấu trồng 1.000ha rừng gỗ lớn

D.HẰNG – N.Đ |

Sáng 20.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện dự thảo Đề án phục hồi rừng gỗ lớn phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường huyện Bắc Trà My giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. 

Theo dự thảo đề án của UBND huyện Bắc Trà My, thực hiện Quyết định phê duyệt trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2019 – 2020 của UBND tỉnh, huyện Bắc Trà My đã triển khai và nghiệm thu đạt yêu cầu hơn 232,3ha rừng.

Tuy nhiên, diện tích trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện còn phân bố rải rác, phân tán và không nằm tại các khu vực các con suối đầu nguồn; việc lựa chọn loài cây trồng rừng gỗ lớn của người dân chủ yếu là cây keo, các giống cây gỗ lớn bản địa dài ngày chưa được quan tâm.

Dự thảo đề án đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất theo hướng trồng rừng gỗ lớn. Địa phương phấn đấu đến năm 2026 sẽ trồng được 1.000ha rừng trồng gỗ lớn các loài cây bản địa tại các khu vực đầu nguồn các con suối, các khu dân cư, khu bảo vệ công trình của huyện thuộc quy hoạch rừng sản xuất... 

TAGS