Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi trồng 10 nghìn cây xanh

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 14 và 15/2, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (tại Nông Sơn) trồng 10 nghìn cây lim xanh, ươi, chò nâu, lát hoa, dầu rái, giổi tại các khu vực đất trống thuộc lâm phận khu bảo tồn.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi đã trồng, chăm sóc 40 nghìn cây xanh, tập trung vào các giống cây bản địa như giổi xanh, lim xanh, chò nâu…. Từ đó, giúp nâng độ che phủ rừng trong lâm phận khu bảo tồn, hình thành vùng đệm xanh, thiết lập “ngôi nhà” an toàn cho động thực vật quý hiếm.

TAGS