Chính phủ đồng ý cho Quảng Nam lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng

HỮU PHÚC |

(QNO) - Ngày 26.5, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3479 gửi Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng.

Việc bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên sẽ giúp Quảng Nam có cơ hội tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng sôi động. Ảnh: H.P
Việc bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên sẽ giúp Quảng Nam có cơ hội tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng sôi động. Ảnh: H.P

Theo công văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý về chủ trương cho Quảng Nam lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+) tại Quảng Nam. Thời gian thí điểm 5 năm (2021 - 2025).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thẩm định đề án của UBND tỉnh Quảng Nam, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Như Báo Quảng Nam phản ánh, cuối tháng 3.2021, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng thông qua REDD+. Trước đó, hầu hết bộ, ngành Trung ương đều ủng hộ cho Quảng Nam thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng trên thị trường quốc tế.

Theo tính toán, nếu đề án được Thủ tướng phê duyệt, mỗi năm Quảng Nam có thể thu về khoảng 5 triệu USD từ việc bán tín chỉ các-bon rừng. Hiện nay, có 5 công ty nước ngoài đăng ký mua lại giấy phép/tín chỉ các-bon rừng.

TAGS

Xuất khẩu tín chỉ các-bon rừng

TRẦN HỮU PHÚC |

Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước đề xuất Thủ tướng Chính phủ thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua dự án hoạt động chống mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+). Tiềm năng của thị trường này ra sao; cơ chế chính sách quản trị rừng; hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường như thế nào sẽ được đề cập trong Đề án của UBND tỉnh về thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ hoạt động REDD+.