Cơ động lực lượng bảo vệ rừng

NGUYỄN TRẦN |

Với cơ cấu lực lượng bảo vệ rừng (BVR) cơ động, chuyên nghiệp đã giúp cho các ban quản lý (BQL) rừng - chủ rừng kiểm soát được lâm phận và diện tích đất rừng được nhà nước giao quản lý, bảo vệ.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tuần tra rừng trong lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi Nông Sơn. Ảnh: H.P
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tuần tra rừng trong lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi Nông Sơn. Ảnh: H.P

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến nay 13 đơn vị ký hợp đồng với lực lượng BVR chuyên trách gần 800 người. Lực lượng BVR chuyên trách tại các đơn vị, chủ rừng được tổ chức theo các mô hình khác nhau như tổ cơ động, trạm/chốt BVR. Các chủ rừng trực tiếp quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra theo hàng tháng và giám sát việc tổ chức BVR của tổ cơ động, trạm/chốt bảo vệ rừng.

Các trạm/chốt BVR phân công lịch tuần tra hàng ngày cho lực lượng BVR chuyên trách theo từng tổ tuần tra BVR. Lực lượng BVR chuyên trách phần lớn có sức khỏe, được chọn từ những người có chuyên môn về lâm nghiệp, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, thanh niên có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên, tâm huyết tham gia BVR... 

Hiện nay, Vườn Quốc gia Sông Thanh thành lập 1 đội BVR cơ động và 21 tổ BVR tuần tra rừng tối thiểu 15 ngày/tháng. BQL Khu bảo tồn loài Sao La phân công lực lượng thường trực tại 2 trạm BVR, 4 tổ BVR. BQL rừng phòng hộ huyện Nam Giang thành lập 1 đội quản lý BVR cơ động, 5 trạm quản lý BVR và 10 chốt cố định tại các xã, thị trấn thuộc lâm phận quản lý. Trong khi đó, tại Phước Sơn có 1 đội cơ động và 6 trạm quản lý BVR.

Tại các trạm quản lý BVR thành lập thêm 17 chốt BVR. Trong khi đó, BQL rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My cơ cấu 1 đội quản lý BVR cơ động, 2 trạm quản lý BVR, 12 chốt BVR trên địa bàn xã (4 - 8 người/chốt).

Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh - ông Đinh Văn Hồng cho biết, theo quy chế hoạt động của lực lượng BVR chuyên trách tại đơn vị, mỗi tháng các thành viên sẽ đảm bảo việc tuần tra tối thiểu 15 ngày ở những khu vực rừng tự nhiên, những khu vực dễ xảy ra phá rừng và rừng khu vực giáp ranh.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT - ông Phạm Viết Tích, bước đầu lực lượng BVR chuyên trách đã phát huy được tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, kiểm soát rừng thường xuyên, nắm bắt thông tin kịp thời để giúp các chủ rừng điều hành công việc thuận lợi hơn. “Đây cũng là lực lượng hỗ trợ rất đắc lực và tham gia cùng lực lượng kiểm lâm thực hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, phá rừng và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật” - ông Tích nói.

TAGS