Đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 9 huyện miền núi

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 3.2, UBND tỉnh ban hành Quyết định 380/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 9 huyện miền núi giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2026 sẽ thực hiện đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính với diện tích 90.469ha, 51.441 thửa; đo đạc, chỉnh lý biến động 251 mảnh bản đồ địa chính với diện tích 26.405ha, 17.149 thửa. Thực hiện kê khai, đăng ký, cấp 50.919 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; cấp đổi 16.540 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phạm vi thực hiện trên toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất lâm nghiệp thuộc địa bàn 9 huyện miền núi: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 114,7 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh, cấp huyện theo định mức, dự toán hằng năm và 10% nguồn thu tiền sử dụng đất hằng năm theo phân cấp hiện hành. Thời gian thực hiện từ quý I.2021 đến quý IV.2026.

TAGS