Duy Xuyên triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

H.QUANG |

Tại hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Duy Xuyên vừa qua, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện cho rằng năm 2021, mặc dù các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp PCCCR; UBND huyện đã rất quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị để tăng cường chữa cháy rừng, tuy nhiên công tác PCCCR vẫn còn hạn chế. 

Cụ thể, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng chưa sâu, thông tin phát hiện cháy rừng chưa kịp thời, phối hợp chữa cháy chưa tốt; chưa phát huy vai trò của chủ rừng trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR nên vẫn xảy ra 4 vụ, thiệt hại gần 105ha rừng trồng; đặc biệt là cháy rừng thông tại Khu tưởng niệm Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích văn hóa lịch sử của địa phương.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng trong năm 2022, ông Cảnh yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng”, thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, sát thực tế, các chủ rừng phải nâng cao trách nhiệm trong việc phòng cháy, báo cháy và tham gia chữa cháy, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác PCCCR và khi xảy ra cháy rừng phải khẩn trương, linh hoạt, chủ động huy động toàn lực để kịp thời cứu rừng...

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã, các chủ rừng bám sát các nguyên nhân chủ quan gây ra cháy rừng trên địa bàn huyện để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra rừng, công tác phối hợp giữa các ngành; đặc biệt là vai trò của UBND cấp xã và các chủ rừng, quản lý chặt chẽ PCCCR trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi... tại các khu rừng.