Giám sát chi trả môi trường rừng

TRẦN NGUYỄN |

Năm 2019, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) gần như không phát hiện sai sót nhờ Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát...

Phổ biến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân ở xã Sông Kôn (Đông Giang). Ảnh: T.N
Phổ biến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân ở xã Sông Kôn (Đông Giang). Ảnh: T.N

Một trong những hạng mục được giao cho Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh làm chủ đầu tư là một số dự án trồng rừng thay thế (TRTT) theo Thông tư số 24, ngày 6.5.2013 của Bộ NN&PTNT quy định về TRTT khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hai hình thức đã thực hiện thời gian qua là doanh nghiệp tự tổ chức trồng lại rừng hoặc nộp tiền về Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh để đơn vị lập hồ sơ, thủ tục và tổ chức trồng rừng. Dù gặp khó khăn do nguồn kinh phí của chủ đầu tư các dự án, thiếu quỹ đất trồng rừng, nhưng thời điểm này, trên địa bàn tỉnh toàn bộ diện tích rừng (hơn 2.000ha) chuyển đổi mục đích sử dụng khác đều được trồng bù rừng với diện tích tương ứng.

Năm 2019, Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh đã kiểm tra, giám sát 12 đơn vị chủ rừng về tiến độ chi trả DVMTR. Đó là các Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Sao la, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, Vườn Quốc gia Bạch Mã và 9 xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc (Tiên Phước); Phước Gia (Hiệp Đức), Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Quang, Địa Hưng, Đại Sơn (Đại Lộc) và xã Duy Sơn (Duy Xuyên).

Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh cho biết, hiện nay ngành chức năng chưa phát hiện một đơn vị nào chi trả sai mục đích, đối tượng và không đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh còn được giao làm chủ đầu tư phân phối cây keo lai nuôi cấy mô cho người dân trồng rừng. Năm 2019, đơn vị đã cấp phát toàn bộ  322.500 cây keo lai cấy mô cho người dân 9 huyện miền núi gồm Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Địa Lộc, Bắc Trà My và Nam Trà My.

Theo Giám đốc Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh Huỳnh Đức, xác định công tác kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR là nhiệm vụ trọng tâm nên hàng năm đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra. Trong năm 2019, tổ chức 4 đợt kiểm tra, giám sát tại các đơn vị chủ rừng. “Phần lớn các chủ rừng đã thực hiện việc quản lý, sử dụng và chi trả tiền DVMTR cho các nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định và kịp thời; không có trường hợp sai sót đáng tiếc xảy ra. Thêm vào đó, các nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán đã nhận đầy đủ số tiền được cấp phát từ các chủ rừng. Số tiền nhận khoán được công khai, minh bạch trong nhóm cộng đồng; không xảy ra các trường hợp hộ nhận khoán thắc mắc, khiếu nại” – ông Đức đánh giá.

Cũng theo Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng tỉnh, năm 2020, đơn vị sẽ thu tiền DVMTR với 76 doanh nghiệp sản xuất thủy điện, nước sạch, cơ sở sản xuất công nghiệp với dự kiến 36 tỷ đồng.

TAGS