Khảo sát diện tích trồng cây dược liệu ở Núi Chúa

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch kiểm tra, khảo sát mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại khu vực Núi Chúa (xã Tam Trà).

Theo kế hoạch, với sự tham gia của Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, từ tháng 7.2021, huyện Núi Thành sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập số liệu tại hiện trường khu vực Núi Chúa. Qua đó, xử lý số liệu, thông tin, lập báo cáo, đánh giá tình hình sinh trưởng của các loại cây dược liệu trồng thử nghiệm dưới tán rừng tại khu vục Núi Chúa trước đó; đề xuất phương án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Núi Chúa.

TAGS