Kiểm lâm Tây Giang "giữ rừng từ gốc"

HIỀN THÚY |

Là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm Tây Giang góp phần tích cực trong việc giữ rừng tại gốc, giảm thiểu tình trạng xâm hại rừng.

Lực lượng kiểm lâm Tây Giang phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý các vụ vi phạm. Ảnh: H.Thúy
Lực lượng kiểm lâm Tây Giang phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý các vụ vi phạm. Ảnh: H.Thúy

Huyện Tây Giang hiện có 66.171ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 63.419 ha, rừng trồng 2.751 ha. Với phương châm “Rừng còn Tây Giang phát triển, rừng mất Tây Giang suy vong”, những năm qua công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) được các cấp, các ngành, nhân dân chú trọng, việc phát đốt rừng già, rừng đầu nguồn, phát rừng làm rẫy, cháy rừng ít xảy ra, độ che phủ rừng ngày càng nâng lên, tình trạng khai thác, buôn bán lâm sản không xảy ra. Đặc biệt, với người Cơ Tu, việc bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn sông suối đã kết thành văn hóa riêng.

Ông Lê Viết Sang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tây Giang cho biết, hằng năm, đơn vị tham mưu Huyện ủy, HĐND và UBND huyện ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề ra chủ trương, biện pháp QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm sản.

Đặc biệt Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 31/8/2009 UBND huyện về tăng cường công tác QLBVR trong tình hình mới có thể nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác QLBVR.

Hạt Kiểm lâm phân công cán bộ địa bàn đứng điểm tại các xã, thành lập các Tổ bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn trực phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, nắng nóng, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đối với cá nhân, hộ gia đình có rừng. Tuyên truyền bảo vệ rừng để nâng cao nhận thức người dân; thường xuyên kiểm tra tình hình phát, đốt nương rẫy trong mùa khô hanh, nắng nóng.

“Hạt Kiểm lâm đã xây dựng phương án QLBVR, PCCCR, thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ năm 2003 đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện phát hiện, xử lý 267 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 391,663m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng; thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên, phá hủy nhiều dụng cụ, bẫy động vật rừng, lán trại trái phép trong rừng” - ông Sang nói.

Ông Sang cho biết, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Tây Giang hướng dẫn 63 cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng 63 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở; phân công 10 công chức kiểm lâm tại cơ sở tham mưu UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Lực lượng kiểm lâm thực sự bám dân, bám rừng, gắn với chính quyền cơ sở thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

TAGS