Kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản năm 2020 tại Chi Cục kiểm lâm tỉnh và một số hạt kiểm lâm (do Chi cục Kiểm lâm tỉnh lựa chọn). 

Theo kế hoạch, trong quý III.2020, đoàn kiểm tra liên ngành (gồm lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; các thành viên là đại diện Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan) sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Việc kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời xác định rõ nội dung kiểm tra, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được kiểm tra. UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

TAGS