Năm 2020, Thăng Bình phát hiện 8 vụ khai thác rừng trái phép

VĂN TOÀN |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa tổng kết thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, cơ quan chức năng tại huyện Thăng Bình phát hiện 8 vụ khai thác rừng trái phép.
Năm 2020 phát hiện 8 vụ khai thác rừng trái phép tại Thăng Bình. Ảnh: VĂN TOÀN

Hiện nay, huyện Thăng Bình đã kiểm kê, cập nhật những khu vực có biến động rừng và đồng bộ số liệu diễn biến rừng đến ngày 30.9.2020 với độ che phủ rừng là 20,6%; thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng thuộc dự án trồng rừng thay thế năm thứ 2 là 41,4ha tại các xã Bình Đào, Bình Dương, Bình Minh, Bình Sa. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm, tổ chức ký hợp đồng người bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 tại 6 xã trọng điểm.

Trong năm, ngành chuyên môn tổ chức truy quét 39 đợt và tuần tra, kiểm soát lâm sản trên các trục đường liên huyện, cơ sở chế biến lâm sản. Qua kiểm tra phát hiện lập biên bản 11 vụ vi phạm; trong đó có 8 vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại xã Bình Phú, Bình Lãnh và 3 vụ vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép luật.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc cần khắc phục trong thời gian đến như tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra, ranh giới giữa rừng tự nhiên và rừng trồng của người dân chưa có mốc giới cụ thể, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan đôi lúc chưa kịp thời…

TAGS