Nam Trà My triển khai áp dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra rừng

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My vừa tổ chức tập huấn áp dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) đối với viên chức, hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng tại các xã, viên chức kế hoạch - kỹ thuật, Tổ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cơ động trực thuộc ban quản lý.

50 học viên được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ SMART
Gần 50 học viên được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ SMART.

Khóa tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng đồng bộ theo yêu cầu về triển khai áp dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) cho các đối tượng nêu trên.

Trong 5 ngày diễn tập tập huấn (từ ngày 27 đến 31/3), 50 học viên tham dự đã được hướng dẫn sử dụng bộ công cụ quản lý dự liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại khu rừng đặc dụng của ban quản lý rừng là Khu di tích lịch sử Nước Là; thực hành cài đặt phần mềm SMART, quản lý các trang thiết bị chuyên dùng; quy trình triển khai và báo cáo SMART...

SMART là một công cụ dễ áp dụng và rất hữu ích cho các khu bảo tồn để cải thiện công tác lưu trữ dữ liệu và trích xuất các báo cáo tuần tra một cách khoa học, sinh động,  chứng minh tính xác thực của quá trình tuần tra, nắm rõ đối tượng bảo vệ và các mối đe dọa.

TAGS