Phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

ALĂNG NGƯỚC |

Chiều qua 22.9, tại Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với các Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để nghe báo cáo tình hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm các BQL rừng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, Quảng Nam hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.057.474ha; tính đến cuối năm 2021, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hơn 769.276ha, chiếm 72,75% diện tích tự nhiên của tỉnh; độ che phủ rừng đạt 58,61%. Trong đó, diện tích do các BQL rừng đặc dụng quản lý hơn 117.000ha; diện tích do các BQL rừng phòng hộ quản lý hơn 269.741ha.

Thời gian qua, bằng các chương trình đầu tư phát triển sinh kế vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng và sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trong cộng đồng, đời sống người dân miền núi có bước chuyển tích cực. Nhờ đó, giảm tác động bất lợi lên tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá, đến nay việc triển khai, nhân rộng các mô hình sinh kế cho người dân còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng.

Do vậy, thời gian tới, bên cạnh lồng ghép nguồn lực từ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án sinh kế hiệu quả, các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ đặt mục tiêu triển khai ít nhất 2 - 3 mô hình, dự án sinh kế bền vững tại các xã vùng đệm.

Đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch, dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực, hướng dẫn áp dụng các mô hình sinh kế bền vững, cùng các hoạt động phát triển kinh tế vùng đệm cho cộng đồng địa phương.

Tại cuộc họp, bên cạnh gợi mở một số nội dung cần triển khai thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các địa phương và các chủ rừng cần đẩy mạnh công tác phối hợp, xây dựng và lựa chọn các mô hình sinh kế phù hợp, hiệu quả đối với thực tiễn đời sống người dân miền núi.

Trên cơ sở linh hoạt nguồn lực hỗ trợ, các mô hình sinh kế phải tạo được hiệu quả lớn về phát triển kinh tế, giúp người dân tại các vùng đệm phát triển bền vững, góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng môi trường rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả... 

TAGS