Phê duyệt bổ sung gần 370ha cung ứng dịch vụ môi trường rừng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 24.3, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung gần 370ha diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam tại lưu vực thủy điện Phú Ninh thuộc huyện Núi Thành.

Cụ thể, tại tiểu khu 616 Tam Mỹ Tây hơn 102ha, tiểu khu 594 Tam Sơn hơn 177ha, tiểu khu 599 Tam Thạnh hơn 79,5ha, tiểu khu 615 Tam Trà hơn 10,7ha.

UBND tỉnh giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam xây dựng bổ sung kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng năm 2021 và thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan khác theo quy định để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích nêu trên.

TAGS