Phối hợp quản lý, bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Sông Thanh

M.ĐỨC |

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Tuần tra, kiểm tra rừng trong Vườn quốc gia Sông Thanh.
Tuần tra, kiểm tra rừng trong Vườn quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND hai huyện Nam Giang, Phước Sơn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan phối hợp triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phối hợp hỗ trợ phương tiện, thiết bị, dụng cụ và lực lượng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác lâm khoáng sản; điều tra, phát hiện, bắt giữ người, dẫn giải đối tượng vi phạm, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, xác minh các thông tin có liên quan để làm căn cứ xử phạt hành chính hoặc hình sự; cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm; nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực lâm nghiệp thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Sông Thanh...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các bên liên quan phối hợp theo cơ chế: Các lực lượng phối hợp phải chấp hành sự chỉ đạo thống nhất của người có thẩm quyền theo phương án phối hợp thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong trường hợp cấp bách khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, các cơ quan, đơn vị phối hợp có thể chủ động triển khai hoạt động kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị phối hợp, nhưng sau đó phải thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo ngay kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm vụ việc đó đến cấp có thẩm quyền...

TAGS