Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng vùng giáp ranh

TRÚC VĂN |

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My tổ chức 12 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa xã Trà Kót (Bắc Trà My) với xã Tam Trà (Núi Thành). Qua đó, đã phá hủy 3 lán trại xây dựng trái phép làm nơi nghỉ của các đối tượng phá rừng.

Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam còn phối hợp với các ban, ngành huyện Phú Ninh mở 18 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng vùng giáp ranh giữa xã Tam Sơn (Núi Thành) với xã Tam Lãnh (Phú Ninh). Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tình trạng xâm hại rừng vẫn còn xảy ra ở những vùng giáp ranh. Cụ thể, các đối tượng ở một số xã thuộc huyện Núi Thành qua xã Trà Kót (Bắc Trà My) khai thác gỗ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; một số người dân lén lút phá rừng lấy đất trồng keo, làm nương rẫy, chủ yếu là lấn phá rừng dọc tuyến vùng giáp ranh giữa xã Tam Trà với xã Trà Kót.

TAGS