Quảng Nam có 121 xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng

TÙNG CHI |

(QNO) - Quảng Nam có 121 xã thuộc vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, trong đó 37 xã thuộc vùng rất xung yếu.

UBND tỉnh vừa công nhận danh mục các xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, gồm 121 xã thuộc 17 huyện, thành phố; trong đó vùng ít xung yếu (mức độ 1) gồm 44 xã, vùng xung yếu (mức độ 2) 40 xã, vùng rất xung yếu (mức độ 3) 37 xã.

Các xã thuộc vùng rất xung yếu gồm: Duy Hòa, Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Trung (Duy Xuyên); Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Lãnh, Tiên Phong (Tiên Phước); thị trấn Ái Nghĩa, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Sơn, Đại Thạnh (Đại Lộc); Quế Hiệp, Quế Phong (Quế Sơn); Tam Hiệp, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà (Núi Thành); Bình Minh, Bình Nam (Thăng Bình); Phước Hiệp, Phước Hòa (Phước Sơn); thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang); Trà Dương, Trà Đông, Trà Giác, Trà Giang (Bắc Trà My); xã Ba (Đông Giang); Phước Ninh, Quế Lâm (Nông Sơn); Hiệp Hòa, Phước Trà, Quế Thọ (Hiệp Đức); Tam Lãnh (Phú Ninh).

Như vậy so với quyết định công nhận danh mục các xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng năm 2011 của UBND tỉnh (107 xã trọng điểm, trong đó có 18 xã xung yếu) thì số xã trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và số xã thuộc vùng rất xung yếu lần này tăng cao.

TAGS

Tây Giang chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa đốt thực bì

H.QUÂN - H.TIẾN |

(QNO) – Tây Giang đang lên phương án phòng chống cháy rừng ở từng địa bàn cụ thể khi đồng bào bắt đầu vào mùa phát rẫy, đốt thực bì.