Quảng Nam có 714 điểm cảnh báo cháy rừng

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Tính đến cuối năm 2021, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn Quảng Nam là hơn 768.446ha, chiếm 72,67% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 463.356ha, rừng trồng 216.829ha, đất chưa có rừng 89.027ha. Độ che phủ rừng đạt 58,61%.

Ngành liên quan và chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm công tác diễn tập chữa cháy rừng.    Ảnh: N.P
Ngành liên quan và chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm công tác diễn tập chữa cháy rừng. Ảnh: N.P

Theo Sở NN&PTNT, từ đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở và những chủ rừng tập trung triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Các chủ rừng cần theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng.  Ảnh: N.P
Các chủ rừng cần theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng. Ảnh: N.P
Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, thông tin cho các địa phương, chủ rừng theo dõi cập nhật về cảnh báo sớm cháy rừng thông qua hệ thống quản lý rừng Quảng Nam (https://quanlyrung.quangnam.gov.vn) với tổng số 714 điểm cảnh báo. Trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào.

TAGS