Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

VĂN PHIN |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện nghiêm Công văn số 44/2020 của đơn vị, đồng thời đăng ký số điện thoại di động của các trưởng và phó ban chỉ đạo cấp huyện để chuyển thông tin cấp dự báo cháy rừng nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa phương.

Bên cạnh đó, cần xác định các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác PCCCR, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại những vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có sử dụng lửa trong và gần rừng phải đăng ký đầy đủ về thời gian, địa điểm, loại thực bì cần đốt với trưởng thôn, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng và PCCCR của xã hoặc kiểm lâm địa bàn để kiểm tra, giám sát lửa rừng...

Gần đây, tại huyện Đông Giang, Núi Thành, Tiên Phước và TP.Tam Kỳ đã xảy ra một số vụ cháy rừng trồng và rừng tự nhiên, nhưng các chủ rừng, các hạt kiểm lâm chưa thông tin cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCCCR để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

TAGS