Tăng cường xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đôn đốc các hạt kiểm lâm, các đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với các ban quản lý rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi phá rừng; lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn được giao quản lý.

Phối hợp Sở TN-MT thực hiện việc giao rừng cho các ban quản lý rừng và đóng mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do UBND xã quản lý để tránh xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp rừng, đất rừng...

TAGS