Tập trung phát triển sinh kế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng

H.PHÚC |

Ngày 2.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tổng diện tích rừng tự nhiên quản lý bảo vệ trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, dự án là 437.840ha. Năm 2020, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản 704 vụ vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp. Trong đó diện tích rừng bị thiệt hại gần 64ha; tịch thu gần 400ha gỗ các loại...

Đáng chú ý, cơ quan kiểm lâm khởi tố 50 vụ án hình sự; cơ quan công an xử lý vi phạm hành chính 122 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Khởi tố 7 vụ án hình sự. Đánh giá tồn tại thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng, quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng, cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên còn chậm; tình trạng lấn chiếm rừng để lấy đất sản xuất còn diễn ra.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu cần tập trung phát triển sinh kế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, quản lý quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng các đề án trình HĐND tỉnh gồm Đề án quản lý rừng bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Đề án hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2021 - 2025; Đề án trồng cây phân tán và tập trung để lấy gỗ làm nhà cho nhân dân. Xây dựng và triển khai Đề án hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản trong vùng...

TAGS