Tây Giang: Chi trả hơn 8,4 tỷ đồng cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng

H.QUÂN - H.TIẾN |

(QNO) – Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Tây Giang đã tổ chức 2 đợt chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho 64 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Tổng số tiền chi trả hơn 8,4 tỷ đồng.

BQL rừng phòng hộ Tây Giang chi trả tiền DVMTR cho cộng đồng. Ảnh: H.Q
BQL rừng phòng hộ Tây Giang chi trả tiền DVMTR cho cộng đồng. Ảnh: H.Q

Tổng diện tích rừng chi trả DVMTR của BQL rừng phòng hộ Tây Giang là khoảng 50.000ha. Trong đó, diện tích giao khoán cho 64 cộng đồng (64 thôn) trên địa bàn huyện là gần 37.200ha. Từ nguồn chi trả DVMTR, chủ rừng này chi trả cho cộng đồng theo từng quý.

Theo BQL Rừng phòng hộ Tây Giang, vai trò của các cộng đồng ở Tây Giang trong việc phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vô cùng quan trọng. Do đó, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường kịp thời giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, an tâm thực hiện hoạt động tuần tra, bảo vệ trên diện tích rừng nhận khoán. Qua đó, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện và nâng cao ý thức người dân.

TAGS

Phối hợp quản lý, bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Sông Thanh

M.ĐỨC |

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng

NHÃ PHƯƠNG |

Những năm qua nông dân Quế Sơn phát triển mạnh mô hình trồng rừng nguyên liệu. Trong định hướng phát triển, Quế Sơn sẽ tập trung hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng có nhu cầu tiếp nhận 9 chỉ tiêu viên chức

M.LINH |

(QNO) - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam thông báo nhu cầu tiếp nhận 9 chỉ tiêu vào làm viên chức tại đơn vị.