Tây Giang trao 499 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cao su cho các hộ dân

HIỀN THÚY |

UBND huyện Tây Giang phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang vừa tổ chức trao 499 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cao su cho 499 hộ dân hai xã A Vương, Bha Lêê.

 

Vườn cây Cao su các hộ dân đang trong thời gian khai thác mũ. Ảnh H.Thúy
Vườn cây cao su các hộ dân đang trong thời kỳ khai thác mủ. Ảnh H.Thúy
Từ năm 2009 đến nay, dự án phát triển trồng cây cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang làm chủ đầu tư đã triển khai trồng tại 6 xã vùng thấp huyện Tây Giang với tổng diện tích hơn 2.120ha.

Để tạo thuận lợi cho các hộ dân có đất trồng cao su yên tâm tiếp tục chăm sóc, khai thác mủ cao su, UBND huyện Tây Giang đã chủ động bố trí kinh phí, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp UBND các xã, đơn vị tư vấn, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang lập hồ sơ thủ tục liên quan, triển khai đo đạc đất trồng cao su các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 6 xã A Vương, Bha Lêê, A Nông, A Tiêng, Lăng và Dang.

UBND huyện Tây Giang trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây Cao su cho các hộ dân. Ảnh H.Thúy
UBND huyện Tây Giang trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây cao su cho các hộ dân. Ảnh H.Thúy
 Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay triển khai đo đạc 1.354 ha đất cao su tại 6 xã vùng thấp. Sau khi được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh phê duyệt và hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp luật về đất đai, Tây Giang đã cấp 499 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây cao su cho 499 hộ dân tại 2 xã A Vương, Bha Lêê, với tổng diện tích hơn 311ha.

Thời gian đến, Tây Giang tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang triển khai công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây cao su cho 4 xã còn lại; giữa địa phương và công ty sẽ đàm phán thống nhất một số nội dung liên quan thời điểm thuê quyền sử dụng đất, thời gian trả đất lại cho người dân đối với diện tích cao su sắp thanh lý, hình thức trả tiền thuê đất…

TAGS