Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

H.QUANG |

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế về phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) thời gian qua, UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCCR và chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện. Thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và cần đặc biệt chú ý an toàn tính mạng con người và tài sản khi tham gia chữa cháy rừng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các hạt kiểm lâm, chính quyền địa phương cấp xã phối hợp tổ chức cho chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR, quy định xử lý thực bì; chỉ đạo bố trí lực lượng ứng trực 24/24 và canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng trong thời gian nắng nóng cao điểm; đặc biệt giám sát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài; tổ chức kiểm tra, giám sát không cho đốt thực bì khi có dự báo nguy cơ cháy cấp IV, cấp V; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm...

TAGS