Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến rừng

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4954 gửi các Vườn quốc gia Sông Thanh, Bạch Mã và địa phương trên địa bàn tỉnh về triển khai công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng.

Tăng cường công tác quản lý, giữ rừng nhằm đảm bảo hiện trạng rừng tự nhiên. Ảnh: Đ.N
Tăng cường công tác quản lý, giữ rừng nhằm đảm bảo hiện trạng rừng tự nhiên. Ảnh: Đ.N

Năm 2022, công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các địa phương chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị, chủ rừng kịp thời tổ chức phối hợp rà soát, xác minh, đảm bảo tiến độ cập nhật, tham mưu công bố số liệu hiện trạng rừng theo quy định. Qua đó, diện tích rừng, độ che phủ rừng toàn tỉnh tăng so với năm 2021.

Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng như: thời gian công bố chậm (sau 30/1 hằng năm); cập nhật không đầy đủ các biến động trong năm; diện tích rừng tự nhiên biến động giảm do một số nguyên nhân không có trong phần mềm theo dõi diễn biến rừng (FRMS)...

Thời gian qua, một số địa phương miền núi vẫn còn tình trạng rừng bị xâm hại. Ảnh: Đ.N
Thời gian qua, diện tích rừng tại một số địa phương miền núi vẫn còn tình trạng bị xâm hại. Ảnh: Đ.N

Để tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Đối với địa phương có diện tích biến động giảm rừng tự nhiên trong năm 2022, chỉ đạo UBND cấp xã và chủ rừng phối hợp hạt kiểm lâm hoàn thiện hồ sơ biến động rừng, xác lập hồ sơ, điều tra xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý tài nguyên rừng, cập nhật, theo dõi diễn biến rừng, để mất rừng tự nhiên.

Ngoài ra, chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng rà soát, kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu để phù hợp giữa hồ sơ quản lý, bản đồ và thực địa; làm rõ nguyên nhân đối với những lô rừng biến động giảm; rà soát những diện tích rừng tự nhiên tăng do diễn thế tự nhiên; rừng tự nhiên đang khoanh nuôi trồng bổ sung; rừng trồng thành rừng trên các diện tích trồng rừng thay thế; rừng trồng theo các chương trình, dự án; rừng trồng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình... để cập nhật diễn biến rừng.

Nhóm bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giữ rừng không bị biến động bởi tác động do xâm hại. Ảnh: Đ.N
Nhóm bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giữ rừng không bị biến động. Ảnh: Đ.N

Công văn nêu rõ, đơn vị, địa phương nào để giảm diện tích rừng tự nhiên trong năm 2023 thì phải giải trình (chi tiết từng lô) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trên cơ sở theo dõi diễn biến rừng, cần thu thập thông tin, báo cáo biến động, cập nhật diễn biến rừng, phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng theo đúng quy định của Bộ NN&PTNT.

Xác lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, thành quả theo dõi diễn biến rừng (bao gồm bản đồ, biểu tổng hợp dạng giấy và dạng số); ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát biến động rừng, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo biến động rừng của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ: canhbaomatrung.kiemlam.org.vn và trên hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng của tỉnh: quanlyrung.quangnam.gov.vn để kịp thời phát hiện các vị trí biến động rừng tại địa phương.

TAGS

Infographic] – 6 tháng đầu năm, Quảng Nam thu gần 90 tỷ đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

TRẦN HỮU |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, nguồn thu tiền chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) dù chỉ đạt 48,47% so với kế hoạch năm, nhưng theo Quỹ Bảo vệ - phát triển rừng Quảng Nam đánh giá, việc thu và chi tiền ủy thác DVMTR hiệu quả, đúng quy định và đảm bảo tiến độ thời gian.

Tăng cường quản lý đất rừng, đất lâm nghiệp

HÀ QUANG |

Để tăng cường hiệu quả quản lý đất rừng, đất lâm nghiệp, tại các cuộc tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa XV) cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể và có phương án xử lý, thu hồi đất từ các chương trình, dự án để giao đất cho người dân sản xuất.

Hợp tác giữ rừng vùng giáp biên

ALĂNG NGƯỚC |

Bằng sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giữa lực lượng kiểm lâm hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào), đã góp phần ngăn chặn hành vi khai thác, buôn bán và vận chuyển trái phép lâm sản khu vực biên giới.