Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về phát triển cây cao su ở Hiệp Đức

TÂM ĐAN |

UBND huyện Hiệp Đức vừa làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển cây cao su trên địa bàn. 

 

Chính quyền huyện Hiệp Đức đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam nghiên cứu, đề xuất các loại hình đầu tư, cây trồng mới phù hợp nhằm thay thế diện tích cây cao su kém hiệu quả, diện tích cao su bị ngã đổ do thiên tai.

Đối với diện tích cao su còn lại, cần tính toán giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, phía công ty phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra phần diện tích đất bị chồng lấn, chưa trùng khớp với số liệu đo đạc để bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng…

Theo UBND huyện Hiệp Đức, từ cuối năm 2012 đến nay, giá bán mủ cao su thường xuyên biến động ở mức thấp đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển cây cao su tại địa phương.

Đặc biệt, vào cuối năm 2020, mưa bão đã làm ngã đổ hơn 1.600ha cao su của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn khiến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do đó cần có giải pháp, định hướng phát triển mới phù hợp với thực tiễn. 

TAGS