Trồng thử nghiệm cây dược liệu trên núi Chúa

VĂN PHIN |

Từ tháng 8.2019, Núi Thành triển khai trồng thử nghiệm cây dược liệu trên núi Chúa (xã Tam Trà) và đến nay một số loại cây phát triển tốt. Địa phương đang có kế hoạch khảo sát, đánh giá để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu tại khu vực này.

Ngành chuyên môn ở huyện Núi Thành khảo sát núi Chúa. Ảnh: V.P
Ngành chuyên môn ở huyện Núi Thành khảo sát núi Chúa. Ảnh: V.P

Núi Chúa thuộc tiểu khu 612, ở độ cao 1.388m so với mực nước biển, có nhiều suối lớn, nguồn nước dồi dào. Đất ở đây thuộc loại đất thịt, thoát nước tốt. Các điều kiện diện tích, địa hình, lớp thảm mục thực vật rất phù hợp để trồng cây dược liệu với quy mô lớn. Hiện có các loại cây dược liệu mọc tự nhiên phổ biến là sâm rễ, chè dây.

Qua khảo sát, địa hình núi Chúa có khả năng phát triển cây dược liệu từ độ cao 600 - 1.200m. Một số loại cây dược liệu thích hợp trồng dưới tán rừng như giảo cổ lam, đảng sâm, sâm Ngọc Linh… Riêng sâm Ngọc Linh có khả năng phát triển ở cao độ khoảng 1.200m, có thể dẫn dòng nước để tưới tạo ẩm, tạo mùn bằng biện pháp tập trung thảm mục thực vật tại chỗ.

Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành phối hợp với UBND xã Tam Trà đang trồng thử nghiệm một số loại cây dược liệu gồm sâm Ngọc Linh, đảng sâm và giảo cổ lam. Trong đó, 15 cây sâm Ngọc Linh được trồng thành 5 điểm, mỗi điểm trồng 3 cây.

Các điểm trồng thuộc khu vực và độ cao khác nhau, từ 1.100m trở lên, không bị xói mòn, rửa trôi, có nhiều mùn lá mục, dưới tán nhiều cây cao, không gần bụi cây giang.

Riêng củ đảng sâm và dây giảo cổ lam được trồng ở nhiều vị trí thuộc các khu vực trên đường đi lên núi Chúa ở độ cao từ 600m trở lên, trồng xung quanh khu vực trồng sâm Ngọc Linh, một số ít đảng sâm được trồng chung trong khung lưới bảo vệ trồng sâm Ngọc Linh.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành cho biết, việc trồng thử nghiệm cây dược liệu ở núi Chúa đạt kết quả khả quan. Cây sâm Ngọc Linh có tỷ lệ sống đạt 90%, phát triển tốt, trong đó có 1 cây phát triển nhanh với chiều cao 25cm, lá xanh tốt.

Đối với dây giảo cổ lam, tỷ lệ sống đạt 80%, phát triển tốt. Riêng cây đảng sâm không đạt hiệu quả, do không được bảo vệ cẩn thận nên đa số bị động vật rừng đào ăn và một số củ bị thối chết không nẩy mầm.

Theo ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, các loại cây được trồng thử nghiệm trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, không có người chăm sóc, không được tưới nước trong khoảng thời gian khu vực núi Chúa hầu như rất ít mưa và nền nhiệt độ cao hơn so với các năm trước, điều đó đã gây ảnh hưởng làm chậm sự phát triển của sâm Ngọc Linh, giảo cổ lam trồng.

Tuy nhiên, kết quả trồng thử nghiệm đã cho thấy cây dược liệu sinh trưởng và phát triển được trên núi Chúa. Riêng về chất lượng và hiệu quả của dược liệu thì cần được đánh giá, phân tích, kiểm định sau khi thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết, địa phương đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để thu hút đơn vị, doanh nghiệp đầu tư tổ chức trồng và nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển; kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại cây dược liệu như sâm Ngọc Linh, giảo cổ lam… được trồng trên khu vực núi Chúa. Nếu đạt kết quả sẽ xây dựng chuỗi liên kết với doanh nghiệp hỗ trợ người dân địa phương, trong đó ưu tiên người đồng bào dân tộc Co phát triển cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế rừng, giữ rừng bền vững.

TAGS