Xây dựng 2 trạm quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Sông Thanh

M.L |

(QNO) - Ngày 20.5, UBND tỉnh có Quyết định 1365 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn quốc gia Sông Thanh hạng mục xây dựng các trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp du lịch sinh thái.

Mục tiêu dự án là hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ và người lao động Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh; đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ rừng và phát huy lợi thế về du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án sẽ xây dựng đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái với chiều dài khoảng 5km và 2 trạm quản lý bảo vệ rừng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 9,9 tỷ đồng, thực hiện tại huyện Nam Giang từ năm 2022 - 2024.

TAGS

Phòng chống cháy rừng ở Sông Thanh

TẤN SỸ - XUÂN LAM |

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phòng cháy chữa cháy rừng đến từng người dân; tiến hành ký cam kết đăng ký ngày, giờ, địa điểm đốt nương rẫy; đưa vào giao ước thi đua của từng thôn, tổ đoàn kết,… là cách mà Vườn quốc gia Sông Thanh và các địa phương trong lâm phận thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô, mùa đốt nương làm rẫy của bà con.

Giữ rừng ở Vườn quốc gia Sông Thanh

TẤN SỸ |

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đoàn viên thanh niên và các già làng... là cách mà Vườn quốc gia Sông Thanh triển khai trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Đinh Văn Hồng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Chiều 5.11, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh và quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.