Chị Trương Thị Hoàng Linh nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

D.LỆ |

Chị Trương Thị Hoàng Linh, người lao động của Công ty TNHH Fashion Garments (Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) là đại diện duy nhất cho toàn thể công nhân lao động của tỉnh Quảng Nam được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Chị Trương Thị Hoàng Linh được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.
Chị Trương Thị Hoàng Linh được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được trao tặng 5 năm một lần vào năm diễn ra Đại hội toàn quốc Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV ưu tiên cá nhân đã được biểu dương, tôn vinh, trao tặng các giải thưởng cấp tỉnh, thành phố, ngành trở lên; các cá nhân có sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19”. Chị Trương Thị Hoàng Linh đã có 25 đề tài khoa học và 42 sáng kiến, với giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng.