Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai Bộ luật Lao động 2019

DIỄM LỆ - MINH TRÚC |

(QNO) - Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ban thanh tra nhân dân các công đoàn cơ sở trực thuộc, triển khai Bộ luật Lao động 2019 và triển khai hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2021.

Cán bộ công đoàn cơ sở được nghe báo cáo viên triển khai hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159 của Chính phủ. Nội dung gồm việc tổ chức hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; những căn cứ đảm bảo cho hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ luật Lao động năm 2019 được thực thi từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới, gồm các quy định mới về hợp đồng lao động, lương, thưởng, thử việc, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

TAGS