Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

AN BÌNH |

(QNO) - Sở LĐ-TB&XH vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Sở LĐ-TB&XH đề nghị củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận ATVSLĐ, bộ phận y tế, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên... Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, ATVSLĐ. Đăng ký kiểm định các loại máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tăng cường sử dụng biển báo, nội quy hướng dẫn tại công trường, nơi làm việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện quan trắc môi trường lao động, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Cải thiện môi trường, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là thực hiện quy định về ATVSLĐ trên công trình xây dựng, khu công nghiệp tập trung, cơ sở khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và truyền tải điện... Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

TAGS

An toàn trong từng cơ sở sản xuất

DIỄM LỆ |

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” diễn ra với nhiều hoạt động phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.