Đổi tên Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh

D.LỆ |

(QNO) - Sáng nay 19.8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định đổi tên Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh thành Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang trao Quyết định đổi tên Công đoàn Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: D.L
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang (phải) trao quyết định đổi tên Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: D.L

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh được thành lập ngày 30.10.2017, là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, không có chính quyền chuyên môn đồng cấp.

Kể từ khi thành lập đến nay, số công đoàn cơ sở đang quản lý là 88 đơn vị, nằm ở các Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Thuận Yên, Tam Thăng, Bắc Chu Lai, Tam Hiệp. Ngành nghề sản xuất chủ yếu may mặc, giày da, chế biến thủy hải sản, phụ tùng ô tô… Tổng số lao động là 45.155 người, trong đó có 37.050 đoàn viên. Tiền lương bình quân của công nhân lao động trong khu công nghiệp là 5,5 triệu đồng/người/tháng. 

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng tham gia giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh, gây bức xúc và xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể ở doanh nghiệp...

Tại hội nghị công bố quyết định, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang yêu cầu, thời gian tới Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống công nhân lao động, phát triển đoàn viên, mở rộng công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh.

TAGS